UCI, Union Cycliste Internationale

När man talar om olika typer av cykelsport och BMX av de slagen som finns att välja på är det inte helt ovanligt att man hör uttrycket UCI lite här och var. UCI, som står för ”Union Cycliste Internationale”, är det världsomspännande mandatet för all typ av cykelsport världen över. Precis som till exempel fotbollen har sitt FIFA för att bestämma över olika regler och sätta upp regelverk, policys och andra riktlinjer, krävs alltså samma typ av instans inom cykelsporten. De huvudkvarter som UCI har ligger belägna i Schweiz.

Ranking

High BMX jumpUtöver att sätta regler och ramverk har UCI även hand om all typ av internationell och nationell ranking och samlar in alla poäng som körs in av cyklister varje år för att konsolidera dessa. Man är också yttersta ansvarig för alla typer av VM och andra officiella internationella mästerskap och måste därför också lägga mycket dyrbar tid på att skapa sponsorer och andra partners att samarbeta med för att till slut kunna genomföra dessa typer av events på årlig basis.

Kort historik

UCI grundades så tidigt som år 1900 i Paris, Frankrike. I början var det bara ett fåtal länder som var representerade i denna organisation, men idag har de allra flesta länder någon slags representant inom UCI, samt lokala UCI-instanser i sina egna respektive länder och marknader. UCI ser varje år till att både fostra och uppmuntra de professionella tävlingarna och utövarna, liksom de som håller på kring amatörnivå. Därför arrangerar man varje år även tävlingar och olika typer av event för amatörer såväl som för de etablerade proffsen världen över.

UCI idag

I dagsläget är UCI en helt självständig organisation som är väldigt transparanta med hur de arbetar och vilka de samarbetar med. Detta har dock inte alltid varit fallet, utan den objektiva och neutrala organisationen som de är har en gång i tiden varit upprepade gånger anklagat för att ta emot olika sort mutor och varit jäviga i en del processer som egentligen hade krävt total ärlighet och objektivitet. Dock har UCI fått genomgå en riktig reform och ställas till svars efter sin brokiga historia. Detta har sedan har lett till att de idag är öppna med hur de arbetar och att de lägger ett stort värde i att vara helt neutrala och endast syfta till att främja cykelsporten.